• Bedrijven ervaren echt de toegevoegde waarde van ISO 9001:2015
    Kasper Kikkert
    Adviseur - veiligheidskundige
  • Het geeft altijd weer voldoening als een zorginstelling zonder tekortkoming HKZ gecertificeerd wordt.
    Vivian Blansjaar
    Adviseur HKZ